Η Planatol GmbH έχοντας την τεχνική γνώση όσο αφορά την εφαρμογή της οποιασδήποτε κόλας πάνω σε ρολό (οριζόντια ή κάθετα), δεν θα μπορούσε να μην συμπεριλάβει στο πρόγραμμα της μια μεγάλη γκάμα από κόλλες. Έτσι καλύπτει όλες τις ανάγκες του κάθε πελάτη παραμένοντας ένας σωστός συνεργάτης.

Επίσης από την Planatol μπορείτε να προμηθευτείτε με υλικά ύγρανσης για πιο στρωτό δίπλωμα στο τελικό προϊόν.

Κόλλες

  • PLANATOL FK 735, 200mPas (Heatset)
  • PLANATOL FK 737, 600mPas (Heatset)
  • PLANATOL FK 739, 200mPas (Heatset)
  • PLANATOL FK 710 NP, 200mPas (Coldset)

Κόλλες για οριζόντιο κόλλημα

  • PLANATOL QLW 7, 3000mPas (Heatset/Coldset)
  • PLANATOL QLW 9, 5000mPas (Heatset/Coldset)

Ύγρανση ράχης

  • PLANATOL FSK 53 (corrosion free)
  • PLANATOL FSK 73

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Planatol, ή επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 210 60 33 206/207.