Η εταιρεία ΒΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Αντιπροσωπείες Μηχανημάτων –Υλικών Γραφικών Τεχνών & Επεξεργασίας Χάρτου/Πλαστικού δραστηριοποιείται με επιτυχία και συνέπεια στο χώρο των Γραφικών Τεχνών από το 1989.

Πρώτα σαν εταιρεία με την επωνυμία ΒΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ με ιδρυτή τον κύριο Βαξεβανίδη Δημήτριο και από το 2007 μετά την συνταξιοδότηση του Δημήτρη Βαξεβανίδη, συνεχίζει με καινούρια επωνυμία ως ΒΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. και καινούρια διεύθυνση από,τον κύριο Χρήστο Βαξεβανίδη ως Γενικό Διευθυντή και τη κυρία Κατερίνα Βαξεβανίδου ως Οικονομικό Διευθυντή.

Η εταιρεία ΒΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ,αντιπροσωπεύει στον Ελλαδικό χώρο, εταιρείες από την Ευρώπη που δραστηριοποιούνται στο χώρο των γραφικών τεχνών ,τόσο στο κομμάτι της εκτύπωσης όσο και σε κάθε είδους επεξεργασία όπως δίπλωμα, βιβλιοδεσία, κοπή και κάθε άλλη εφαρμογή των γραφικών τεχνών.

Έχοντας καταφέρει να έχει έναν αξιοσημείωτο αριθμό εγκατεστημένων μηχανών στην ελλάδα,με ευχαριστημένους πελάτες , υποστηρίζοντας τεχνικά και συμβουλευτικά κάθε κίνηση τους, παραμένει ένας αξιόπιστος προμηθευτής για όλες τις μεγάλες εταιρείες (εντύπου,περιοδικού,εφημερίδας,συσκευασίας, ευέλικτης συσκευασίας ακόμα και εκτύπωσης χαρτονομισμάτων στην Ελλάδα).

Ο στόχος, και η κινητήρια δύναμη της εταιρείας είναι η εκπροσώπηση μεγάλων εργοστασίων του χώρου, έχοντας ως γνώμονα λειτουργίας το σεβασμό προς τον πελάτη και την προάσπιση των συμφερόντων του, καθώς και των εργοστασίων που αντιπροσωπεύει η εταιρεία. Σήμερα,30 χρόνια μετά, η εταιρεία, έχοντας πετύχει τους πρωταρχικούς στόχους της, και έχοντας δημιουργήσει ένα καταξιωμένο όνομα στην αγορά, θέτει καινούργιους στόχους. Ο εκσυγχρονισμός και η αφομοίωση των νέων τεχνολογιών, καθώς και μεγαλύτερη δυνατή βελτίωση στην εξυπηρέτηση των πελατών είναι οι νέοι στόχοι που θέτονται από την διοίκηση της εταιρείας, διατηρώντας την ηθική και το ύφος που την οδήγησαν σε αυτό το σημείο.